Miesięczne Archiwum: Marzec 2020

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Kościół w Polsce ustanowił 25 marca Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym...

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK A 22 MARCA 2020 R.

Przy każdym wejściu do kościoła jest dozownik z płynem dezynfekującym. Prosimy dla własnego bezpieczeństwa o dezynfekcję rąk. Dalej odwołane są wszelkie spotkania duszpasterskie dla grup modlitewnych oraz spotkania przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania. Msze...

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zobowiązuje od dnia 14 marca 2020 roku wszystkich duchownych i wiernych świeckich przebywających na terenie Archidiecezji Łódzkiej do przestrzegania następujących postanowień: Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy...

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół...