Caritas parafialny

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas jest wspólnotą, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem  zaangażowania społeczności lokalnej. To grupa ludzi dobrego serca bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i w ramach posiadanych środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas diecezji oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z osobą samotną….

Parafialny Zespół Caritas pragnie otoczyć pomocą i wsparciem wszystkich parafian znajdujących się w potrzebie.

Kontakt:  Teresa 508 118 438