Kategoria: Ministranci

„Ja dziękując Chrystusowi Panu, za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Święty Stanisławie Kostko módl się za nam. Amen.”