Legion Małych Dusz

Legion Małych Dusz
Miłosiernego Serca Jezusa

Stowarzyszenie Legion Małych Dusz, zostało założone w Belgii dnia 25 września 1971 roku i jest dzisiaj rozkrzewiane w wielu krajach świata.
Dzieło to pragnie być włączone w życie Kościoła i podporządkowuje całą swą działalność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, proponowanemu przez Magisterium, czyli Papieża oraz biskupów.

Legion znajduje swój początek w „Przesłaniach Miłości do Małych Dusz”.

„Przesłanie” jest książką, w której Małgorzata Balhan, matka rodziny robotniczej, pod wpływem mistycznych łask, zapisywała na polecenie swego kierownika duchowego natchnienia wewnętrzne, otrzymane od Jezusa. Książka otrzymała imprimatur biskupa Liege (Belgia).

Małgorzata przekazuje orędzia, które spisywała Janowi Pawłowi II

Patronem Legionu jest św. Tereska od Dzieciątka Jezus.


Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Pomoc w pogłębianiu życia duchowego i formacja osób w oparciu o Ewangelię, „Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz” oraz miłość Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
  2. Miłość bliźniego ze zwróceniem szczególnej uwagi na najuboższych duchowo i materialnie, w tym takich grup społecznych jak: bezrobotni, osoby starsze, uzależnione, bezdomni.
  3. Realizacja duchowości dziecięctwa Bożego św. Teresy.

W naszej parafii gromadzimy się w każdą drugą sobotę miesiąca, o godz. 15.00 w kaplicy adoracji, aby odmówić modlitwę różańcową, zaczerpnąć sił z adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i z rozmyślania nad słowami Ewangelii i Orędzia. Charakterystycznymi punktami duchowości tych spotkań jest wprowadzenie do duchowego dziecięctwa śladem św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zasłuchanie się w Orędzie Miłości Miłosiernej do małych dusz. W ten sposób zasilona mała dusza powraca do swej rodziny, do pracy i do swego środowiska, z pragnieniem przekazywania wokół siebie otrzymanej miłości. Rozkrzewia miłość do Kościoła i daje szczególne świadectwo swej wierności do Papieża i jego nauczania.

Słowa Jezusa z orędzi:

„Przeciw legionowi szatana uformujcie legion małych dusz (…). Waszą bronią będzie miłość”.

„Powiedziałem i powtarzam: Małe dusze mogą ocalić świat. Formujcie wszędzie wysepki świętości. Kilka świętych dusz w parafii może ocalić tę parafię. Liczne parafie posiadające święte dusze mogą ocalić kraj”.

„Ja jestem Miłością, która jako jedyna może was zaspokoić. Cała reszta to nicość i przynosi jedynie rozczarowania i żale”.

Książkę można nabyć na spotkaniach grupy oraz u odpowiedzialnej za grupę.


Odpowiedzialna za grupę w parafii Archaniołów: Izabela Szewczyk, kontakt: 42 276-67-32

Więcej informacji na stronie:
http://www.male-dusze.com.pl